ความคิดริเริ่มเพื่อ
กลุ่มเปราะบาง

ความคิดริเริ่มเพื่อ
กลุ่มเปราะบาง

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ โดยธนาคารไทยพาณิชย์ มุ่งนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการเสริมสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงให้กับกลุ่มเปราะบาง โดยในปี 2564 ได้พัฒนาฟีเจอร์รูปแบบใหม่บนตู้ ATM เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตาให้สามารถทำธุรกรรมทางการเงินด้วยตนเองได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยปุ่มกดพิเศษบนหน้าจอ ATM พร้อมเสียงอธิบายการทำธุรกรรมในทุกขั้นตอน ซึ่งได้นำร่องให้บริการตู้ ATM รูปแบบใหม่จำนวนกว่า 5,700 ตู้ทั่วประเทศ

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ โดยธนาคารไทยพาณิชย์ มุ่งนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการเสริมสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงให้กับกลุ่มเปราะบาง โดยในปี 2564 ได้พัฒนาฟีเจอร์รูปแบบใหม่บนตู้ ATM เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตาให้สามารถทำธุรกรรมทางการเงินด้วยตนเองได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยปุ่มกดพิเศษบนหน้าจอ ATM พร้อมเสียงอธิบายการทำธุรกรรมในทุกขั้นตอน ซึ่งได้นำร่องให้บริการตู้ ATM รูปแบบใหม่จำนวนกว่า 5,700 ตู้ทั่วประเทศ

Explore
Enriching Life

ทำความรู้จัก สังคมแห่งโอกาส

Explore
Enriching
Life

ทำความรู้จัก สังคมแห่งโอกาส

Explore
Enriching Life

Get to know the Enriching Live

Explore
Enriching
Life

Get to know the Enriching Live

  • ผลิตภัณฑ์และบริการ ทางการเงินที่เข้าถึงได้อย่างทั่วถึง

  • การส่งเสริมความสามารถและสุขภาพทางการเงิน

  • สนับสนุนผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง

  • สนับสนุนเทคคอมพานี และสตาร์ตอัปที่มีศักยภาพทั่วโลก

  • ส่งเสริมการเรียนรู้และความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม