สนับสนุนผู้ประกอบการขนาดเล็ก
และขนาดกลาง

สนับสนุน
ผู้ประกอบการ
ขนาดเล็ก
และขนาดกลาง

‘Robinhood’ แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี รายแรกที่ไม่คิด GP สร้างคุณค่าร่วมตลอดห่วงโซ่คุณค่า ภายใต้โมเดล ‘Social Enterprise’

ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการช่วยเหลือร้านอาหารเล็ก ๆ ให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตในช่วง COVID-19 และดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ โดยบริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี ภายใต้ชื่อ ‘โรบินฮู้ด’ (Robinhood) พร้อมประยุกต์ใช้โมเดล ‘Social Enterprise’ ที่มุ่งแก้ปัญหาและเพิ่มโอกาสการขายทางออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร สร้างงานให้กับไรเดอร์ และเกิดประโยชน์แก่ผู้บริโภค จนปัจจุบันแพลตฟอร์ม Robinhood ได้รับการพัฒนาต่อยอดสู่่การเป็น ‘Super App สัญชาติไทย’ อย่างเต็มรูปแบบด้วยบริการที่มุ่งตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของลูกค้าในยุคดิจิทัล

ผู้ลงทะเบียนใช้งานกว่า

3.5 ล้านคน

ร้านค้าประมาณ

300,000 ราย

ผู้ประกอบการโรงแรม

24,000 แห่ง

ไรเดอร์รวมกว่า

30,000 คน

สร้างเม็ดเงินหมุนเวียน
ในระบบเศรษฐกิจได้กว่า

10,000 ล้านบาท

โมเดล ‘Social Enterprise’
โมเดล ‘Social Enterprise’

มิถุนายน

จุดเริ่มต้นแพลตฟอร์ม
‘ช่วยคนตัวเล็ก’

จากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในประเทศไทยช่วงเดือนเมษายนปี 2563 ส่งผลให้ร้านอาหารจำนวนมากต้องปรับตัวสู่การขายบนแพลตฟอร์ม Food Delivery เพื่อให้ยังสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ อย่างไรก็ดี ธนาคารพบว่ามากกว่าร้อยละ 50 ของร้านอาหารเล็ก ๆ ไม่อยู่บนแพลตฟอร์มใด ๆ เนื่องจากไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายในส่วนของค่า GP (Gross Profit) หรือค่าธรรมเนียมการใช้แพลตฟอร์มได้ ประกอบกับไม่มีเงินสดหมุนเวียนมากเพียงพอจากการจ่ายเงินที่ล่าช้าของแพลตฟอร์มที่ให้บริการ ขณะที่ผู้ส่งสินค้าหรือไรเดอร์ต้องประสบกับปัญหาการสำรองเงินค่าอาหารให้ลูกค้าไปก่อน รวมถึงต้องการรายได้ที่เป็นธรรมและให้สังคมมองว่าไรเดอร์เป็นงานที่มีเกียรติ จากการค้นพบปัญหาหรือ Pain Point ข้างต้น จึงเป็นที่มาของการพัฒนา ‘Robinhood’ ในระยะเวลา 3 เดือน และทดสอบระบบประมาณ 2 เดือน โดยใช้มุมมองและประสบการณ์ของลูกค้าเป็นตัวตั้ง

26 ตุลาคม

เปิดตัวแอปพลิเคชัน
‘Robinhood Food Delivery

ด้วยแรงบันดาลใจที่อยากช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารโดยเฉพาะร้านเล็ก ๆ และความตั้งใจที่พร้อมเคียงข้างสังคมไทยในทุกสภาวการณ์ Robinhood จึงเปิดให้บริการด้วยจุดเด่นที่แตกต่าง
1. ไม่คิดค่าธรรมเนียมการใช้แพลตฟอร์ม หรือค่า GP ช่วยผู้ประกอบการรายเล็กให้มีโอกาสเพิ่มรายได้หรือกำไรโดยต้นทุนไม่เพิ่มจากการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์
2. ร้านค้าได้รับเงินเร็วภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากที่อาหารและเครื่องดื่มส่งถึงบ้านลูกค้า เพื่อให้มีกระแสเงินหมุนเวียนในการต่อยอดธุรกิจในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
3. ไรเดอร์ได้รับรายได้ที่เป็นธรรม โดยไม่หักค่าคอมมิชชันใด ๆ พร้อมได้รับค่าตอบแทนจากการส่งอาหารในวันเดียวกันและประกันคุ้มครอง 24 ชั่วโมง
4. ระบบชำระเงินเป็น Digital Payment 100% เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายที่ไม่ต้องสัมผัสเงินสดและไรเดอร์ไม่ต้องสำรองเงินจ่ายค่าอาหารให้กับลูกค้าด้วย

มิถุนายน

เปิดตัว Robinhood Rider
Application พร้อมโมเดล
‘Robinhood EV Bike’
ครั้งแรกของ Food Delivery
สัญชาติไทย ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตไรเดอร์ ควบคู่สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

นอกจากร้านค้าแล้ว อีกหนึ่งคนตัวเล็กที่มีความสำคัญกับธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี คือ ‘คนส่งอาหาร หรือไรเดอร์’ จิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ไม่ใช่เพียงผู้ส่งอาหาร แต่เป็นผู้ส่งความสุขผ่านอาหารให้กับลูกค้า Robinhood

Robinhood Rider Application จึงเกิดขึ้น พร้อมการจัดการระบบกระจายงานให้ไรเดอร์ที่ดียิ่งขึ้น เพื่อ ‘เพิ่มรายได้ เพิ่มงาน เพิ่มโอกาส’ และเปิดกว้างให้ผู้ที่สนใจทำอาชีพไรเดอร์ทั้งที่มีหรือไม่มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเองสามารถเช่าขับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า (EV) เป็นรายวันกับ ETRAN และ H SEM ผู้ให้บริการรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสัญชาติไทย ด้วยค่าเช่าเพียงวันละ 120 บาท ซึ่งไม่เพียงเพิ่มโอกาสทางอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของไรเดอร์ Robinhood ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่เปราะบางในปัจจุบัน หากมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและผลักดันระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเมืองไทยไปพร้อมกันด้วย

กรกฎาคม

แคมเปญ ‘ส่งฟรีทุกออเดอร์ช่วง
ล็อกดาวน์’ เพื่อช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนของผู้คนในสังคม

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้างในช่วงเดือนกรกฎาคม รัฐบาลจึงได้ประกาศล็อกดาวน์สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ธนาคารไทยพาณิชย์ และ Robinhood จึงได้ออกมาตรการพิเศษ ‘ส่งฟรีทุกออเดอร์’ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2564 เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า ด้วยการออกค่าส่งอาหารให้ฟรีทุกออเดอร์ ช่วยร้านอาหารโดยเฉพาะร้านเล็ก ๆ ให้มีออเดอร์ มีรายได้ในการพยุงธุรกิจ รวมถึงเพิ่มโอกาสในการสร้างงานที่เพิ่มขึ้นให้กับไรเดอร์ โดยหวังว่ามาตรการพิเศษนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของโมเดลที่ ‘คนตัวใหญ่’ จะสามารถมีส่วนช่วยเหลือสังคมและต่อลมหายใจให้ ‘คนตัวเล็ก’ สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากได้อีกครั้ง

พฤษภาคม

เปิดตัว ‘Robinhood Travel’ ด้วย
จุดยืนเดิมคือ Zero Commission

ให้บริการ OTA (Online Travel Agent) จองที่พัก ตั๋วเครื่องบิน กิจกรรมท่องเที่ยว รถเช่า และประกันภัย เพื่อช่วยผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วไทย ด้วยจุดยืนเดิมคือ Zero Commission โดยในปี 2566 โรบินฮู้ดยังมีแผนที่จะทำแคมเปญร่วมกับโรงแรมและรีสอร์ตขนาดเล็กที่ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมากขึ้น

กันยายน

เปิดตัว ‘Robinhood Mart’ ด้วย GP
ต่ำสุดในตลาดไม่เกินร้อยละ 15

บริการสั่งซื้อสินค้า ของสด ของใช้ จากร้านค้าพันธมิตรกว่า 4,000 ร้าน รวมถึงร้านค้าเอ็กซ์คลูซีฟที่เปิดให้บริการเฉพาะที่ Robinhood อย่าง HomePro และ EVEANDBOY ด้วย 4 จุดต่าง ‘ส่งไวไม่ต้องรอ – GP ต่ำสุดในตลาด – คัดของพรีเมียม – Call Center 24 ชั่วโมง’

เมษายน

เปิดตัว ‘Robinhood Express’

บริการรับ-ส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ ครอบคลุมรูปแบบ B2C (Business to Customer) และ C2C (Consumer to Consumer) ด้วย 4 จุดต่าง “ส่งไว มั่นใจ ไรเดอร์มืออาชีพ ดูแล 24 ชั่วโมง” เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะกลุ่มร้านค้าออนไลน์และลูกค้าธุรกิจด้วยการจัดส่งสินค้ารวดเร็วภายในวันเดียว ซึ่งช่วยลดต้นทุนการทำธุรกิจ รวมถึงตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการได้รับสินค้าทันที และสร้างโอกาสในการมีรายได้เพิ่มให้กับไรเดอร์

ขยายขอบเขตการให้บริการสู่
Robinhood Ride

ซึ่งได้รับใบอนุญาตสำหรับบริการเรียกรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อกลางปี 2565 รวมถึงธุรกิจให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าในรูปแบบการสมัครสมาชิก (EV Subscription) การนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น สินเชื่อดิจิทัล ประกัน อีกด้วย

เสริมสร้างขีดความสามารถให้ธุรกิจ SME สู่ความสำเร็จอย่างมั่นคงในอนาคต

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยเผชิญกับการแข่งขันที่เข้มข้นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงประสบกับสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่าง ๆ ที่เข้ามาท้าทายความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ซึ่งเป็นรากฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จึงได้ดำเนินโครงการ SCB SME Academy มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 เพื่อเป็นชุมชนความรู้ทางธุรกิจที่จะช่วยบ่มเพาะศักยภาพ SME แบบรอบด้าน ด้วย 5 หลักสูตรหลัก ที่ถ่ายทอดความรู้อย่างลึกซึ้งจากเมนเทอร์ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

The DOTs

หลักสูตรเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนทักษะในการสืบทอดธุรกิจครอบครัวในยุคดิจิทัลอย่างมืออาชีพและต่อยอดให้เติบโตอย่างมั่นคง

IEP – SCB Intelligent
Entrepreneur
Program

หลักสูตรเฉพาะทาง เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์การทำธุรกิจ การใช้เครื่องมือธุรกิจใหม่ ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงในการบริหารธุรกิจจากกลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่ประสบความสำเร็จ

ITP – SCB Intelligent
Trade Program

หลักสูตรขยายศักยภาพธุรกิจสู่ภาคการค้าและการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

IBE – SCB Innovation
Based Enterprise

หลักสูตรที่เสริมสร้างองค์ความรู้ในการนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจ โดยร่วมกับสถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy)

หลักสูตรพัฒนา Mentor

หลักสูตรสูงสุด เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นที่ปรึกษาและส่งต่อความสำเร็จให้กับเอสเอ็มอีรุ่นน้อง

Explore
Enriching Life

ทำความรู้จัก สังคมแห่งโอกาส

Explore
Enriching
Life

ทำความรู้จัก สังคมแห่งโอกาส

Explore
Enriching Life

Get to know the Enriching Live

Explore
Enriching
Life

Get to know the Enriching Live

  • ผลิตภัณฑ์และบริการ ทางการเงินที่เข้าถึงได้อย่างทั่วถึง

  • การส่งเสริมความสามารถและสุขภาพทางการเงิน

  • ความคิดริเริ่มเพื่อกลุ่มเปราะบาง

  • สนับสนุนเทคคอมพานี และสตาร์ตอัปที่มีศักยภาพทั่วโลก

  • ส่งเสริมการเรียนรู้และความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม