สิทธิประโยชน์

เราเชื่อมั่นในคุณค่า เพราะพนักงาน คือทรัพยากร

ที่ทรงคุณค่าที่สุดในองค์กร ที่ SCBX เรามุ่งดูแลสวัสดิการ

ให้แก่พนักงานอย่างเทียบเท่าระดับสากล

เราเชื่อมั่นในคุณค่า เพราะพนักงาน

คือทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดใน

องค์กร ที่ SCBX เรามุ่งดูแล

สวัสดิการให้แก่พนักงานอย่าง

เทียบเท่าระดับสากล

สวัสดิการของ SCBX

เราพร้อมสนับสนุนเพื่อการทำงานที่ราบรืนและอำนวยความสะดวกเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของพนักงาน

สวัสดิการของ
SCBX

เราพร้อมสนับสนุนเพื่อการทำงานที่ราบรืนและอำนวยความสะดวกเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
ของพนักงาน

Work From Anywhere

เราเข้าใจว่าสภาพแวดล้อมที่มีพลวัตสามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ดังนั้นเราจึงมอบความยืดหยุ่นในการทำงานจากที่ใดก็ได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเลือกสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์ความคิดของคุณได้ดีที่สุด พร้อมส่งเสริมความเชื่อมั่นในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงการให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์และความร่วมมือกันภายในทีม

Support Work From Anywhere with
Digital Communication Allowance and
Co-Working Space

เราจัดเตรียมโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต/โน้ตบุ๊คและยังมีพื้นที่ส่วนกลางอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนในการทำงานจากที่ใดก็ได้อีกด้วย

Choice of Wellness/ Health Program

เราเข้าใจว่าแต่ละบุคคลมีความต้องการด้านสุขภาพที่แตกต่างกัน ดังนั้นเราจึงได้สร้างแผนประกันสุขภาพที่มีตัวเลือกหลายรูปแบบ เพื่อให้คุณสามารถเลือกแผนที่เหมาะสมกับความต้องการส่วนบุคคลของคุณได้ อีกทั้งเรายังมีการตรวจสุขภาพประจำปีที่ปรับตามช่วงอายุของคุณ

Flexible Benefit

เราเชื่อว่าการมีรูปแบบการดูแลสุขภาพและความสมดุลของการใช้ชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญในการปลดล็อคศักยภาพของคุณ เรามีโปรแกรมสิทธิประโยชน์นี้เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น การออกกำลังกาย การทำสปา การจัดหาอุปกรณ์กีฬา และสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานจากที่บ้าน

Attractive Reward Program

เราเชื่อว่าการให้รางวัลแก่พนักงานที่ผลงานมีประสิทธิภาพ ช่วยสร้างแรงจูงใจในการทำงานสู่ความสำเร็จ นอกจากนี้ เรายังมีแพ็คเกจที่น่าสนใจและสูงกว่าในตลาดอีกด้วย เมื่อคุณได้เข้ามาร่วมทีมกับเรา คุณสามารถคาดหวังในส่วนของค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ไม่ใช่แค่เพียงแต่รางวัลผลงานเท่านั้น แต่คุณยังสามารถตั้งเป้าหมายในการเติบโตเพื่อประสบความสำเร็จได้อีกด้วย

No Vesting period on Provident Fund

เราเชื่อว่าในการมอบส่วนแบ่งของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ต่างจากบริษัทอื่นๆ ซึ่งเราไม่มีข้อกำหนดระยะเวลาในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรา นั่นหมายความว่าตั้งแต่วันที่คุณผ่านการทดลองงาน เราให้ส่วนแบ่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับคุณทันทีและเรายังมีตัวเลือกกองทุนให้เลือกตามความเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล

Birthday Leave

เราเชื่อว่าวันเกิดของคุณควรเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลอง ผ่อนคลาย และเริ่มต้นด้วยความสุข ดังนั้นคุณสามารถใช้วันหยุดในวันเกิดของคุณได้ ซึ่งถือเป็นคำขอบคุณจากเราที่คุณได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมาตลอดทั้งปี

Advanced Career Growth

เรารู้ว่าความสำเร็จของเราขึ้นอยู่กับทีมงานที่มีความสามารถที่หลากหลาย โดยพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวได้ง่าย ดังนั้น เราจึงออกแบบสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาส่วนบุคคล อีกทั้งยังช่วยในการพัฒนาการเติบโตในสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง