สนับสนุนเทคคอมพานี
และสตาร์ตอัปที่มีศักยภาพทั่วโลก

ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้ประกอบการและ
ธุรกิจขนาดเล็ก

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ โดย บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด (“SCB 10X”) พัฒนานวัตกรรมการเงินแห่งโลกอนาคตภายใต้ภารกิจ ‘Moonshot Mission’ ผ่านการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในรูปแบบการเข้าไปลงทุนเอง (Venture Capital) และการลงทุนร่วมสร้าง (Venture Builder) โดยมุ่งเน้น 5 เทคโนโลยีสำคัญ

5 เทคโนโลยีสำคัญ
5 เทคโนโลยีสำคัญ
Blockchain
Digital Asset
Metaverse
Web 3.0
Deep Tech
สนับสนุนการลงทุน
54
โครงการ
ใน 15 ประเทศทั่วโลก
สตาร์ตอัประดับ 'Unicorn'
สตาร์ตอัประดับ 'Unicorn'
10 แห่ง
สตาร์ตอัประดับ 'Centaur'
สตาร์ตอัประดับ 'Centaur'
13 แห่ง
การลงทุนที่สำคัญของ SCB 10X
การลงทุนที่สำคัญของ SCB10X

สิงหาคม

BlockFi

ผู้ให้บริการด้าน Digital Asset ใน
สหรัฐอเมริกา

กันยายน

Sunday

กลุ่มบริษัทอินชัวร์เทค

ตุลาคม

MyCloudFulfillment

บริษัทคลังสินค้าออนไลน์ครบวงจร
(Series A Funding)

พฤศจิกายน

TheAsianparent

คอมมิวนิตี้แพลตฟอร์มสำหรับแม่และเด็ก
ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มีนาคม

Anchorage

แพลตฟอร์มรับฝากสกุลเงินดิจิทัลแก่
นักลงทุนสถาบัน

เมษายน

Darwinbox

แพลตฟอร์มช่วยบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลสำหรับองค์กรเตรียมพร้อมรองรับการ
ทำงานวิถีใหม่แห่งโลกอนาคต

มิถุนายน

Flash

ผู้ให้บริการ e-Commerce สัญชาติ
ไทยแบบครบวงจร

กรกฎาคม

Ape Board

แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับติดตามข้อมูลและ
บริหารจัดการการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

กรกฎาคม

Fireblocks

แพลตฟอร์มผู้ให้บริการเทคโนโลยีสำหรับ
การดูแลความปลอดภัยสินทรัพย์ดิจิทัล

พฤศจิกายน

MyCloudFulfillment

บริษัทคลังสินค้าออนไลน์ครบวงจร
(Series A Funding)

ธันวาคม

Nansen

แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลบนระบบ
บล็อกเชน

มกราคม

Sygnum

ธนาคารสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งแรกของโลกที่ได้รับ
ใบอนุญาตการธนาคารในสวิตเซอร์แลนด์และใบ
อนุญาตบริการตลาดทุนในสิงคโปร์

มกราคม

Darwinbox

แพลตฟอร์มช่วยบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลสำหรับองค์กรเตรียมพร้อมรองรับการ
ทำงานวิถีใหม่แห่งโลกอนาคต

พฤษภาคม

Talos

บริษัทสตาท์อัพชั้นนำของโลกในด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล
ของกลุ่มลูกค้ราสถาบัน

พฤศจิกายน

Rakkar Digital

แพลตฟอร์มการดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้
บริการองค์กรระดับสถาบันในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และฮ่องกง

นอกจากนี้ SCB 10X ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมผู้ประกอบการสตาร์ตอัปให้มีการทำงานร่วมกัน เพราะการสร้างเครือข่ายและระบบนิเวศทางเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจอย่างยั่งยืน โดย SCB 10X ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมเหล่าสตาร์ตอัปที่มีศักยภาพสูง ผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่น กลุ่มพันธมิตรในอนาคต และนักพัฒนารุ่นใหม่ไฟแรง ผ่านการจัดงานสัมมนา เวิร์กชอป การแข่งขัน โครงการส่งเสริมศักยภาพ รวมถึงการเปิดตัวศูนย์กลางคอมมิวนิตี้ ‘SCB 10X DISTRICTX’ เป็นต้น

Explore
Enriching Life

ทำความรู้จัก สังคมแห่งโอกาส

Explore
Enriching
Life

ทำความรู้จัก สังคมแห่งโอกาส

Explore
Enriching Life

Get to know the Enriching Live

Explore
Enriching
Life

Get to know the Enriching Live

  • ผลิตภัณฑ์และบริการ ทางการเงินที่เข้าถึงได้อย่างทั่วถึง

  • การส่งเสริมความสามารถและสุขภาพทางการเงิน

  • ความคิดริเริ่มเพื่อกลุ่มเปราะบาง

  • สนับสนุนผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง

  • ส่งเสริมการเรียนรู้และความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม