SCBX ANNOUNCED 2023 NET PROFIT
SCBX ANNOUNCED 2023 NET PROFIT

เอสซีบี เอกซ์ ประกาศผลกำไรสุทธิ
ประจำปี 2566 จำนวน 43,521 ล้านบาท

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิของปี 2566
จำนวน 43,521 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.9% จากปีก่อน

เอสซีบี เอกซ์
ประกาศผลกำไรสุทธิ
ประจำปี 2566
43,521 ล้านบาท

Responsible AI HackFest Banner
Responsible AI HackFest Banner

Responsible AI HackFest

การแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี AI
สำหรับนักศึกษา นักพัฒนา ผู้ประกอบการหน้าใหม่
จาก SCBX และไมโครซอฟท์ ประเทศไทย
ภายใต้ธีม “Responsible AI for Fintech and Thai Businesses”

Responsible AI HackFest

การแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี AI
สำหรับนักศึกษา นักพัฒนา ผู้ประกอบการหน้าใหม่
จาก SCBX และไมโครซอฟท์ ประเทศไทย
ภายใต้ธีม “Responsible AI for Fintech and Thai Businesses”

SCBX’s 6 Transformative Lessons on the Road to an AI-First Organization Banner
SCBX’s 6 Transformative Lessons on the Road to an AI-First Organization Banner

SCBX AI-first Organization

6 บทเรียนระหว่างเส้นทางเปลี่ยนผ่านองค์กรของ SCBX
สู่การเป็น AI-first Organization สร้างแต้มต่อที่ยั่งยืนให้กับองค์กร

SCBX AI-first Organization

6 บทเรียนระหว่างเส้นทางเปลี่ยนผ่านองค์กรของ SCBX
สู่การเป็น AI-first Organization สร้างแต้มต่อที่ยั่งยืนให้กับองค์กร

SCBX NEXT TECH Banner
SCBX NEXT TECH Banner

SCBX NEXT TECH

เทคคอมมูนิตี้แห่งโลกอนาคต
บนพื้นที่ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

SCBX NEXT TECH

เทคคอมมูนิตี้แห่งโลกอนาคต
บนพื้นที่ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

01
06

Get Insight

บทความและเรื่องราวที่จะช่วยให้คุณก้าวล้ำหน้าในทุกการเปลี่ยนแปลง

SCBX พร้อมขับเคลื่อนสู่อนาคตด้วยศักยภาพของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมจากหลากหลายธุรกิจ
เรามุ่งมั่นสู่การเป็นกลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาค
ที่น่าชื่นชมที่สุดเพื่อสร้างศักยภาพใหม่ในโลกการเงิน
SCBX พร้อมขับเคลื่อนสู่
อนาคตด้วยศักยภาพของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
หลากหลายธุรกิจ เรามุ่งมั่น
สู่การเป็นกลุ่มเทคโนโลยี
ทางการเงินระดับภูมิภาค
ที่น่าชื่นชมที่สุดเพื่อสร้าง
ศักยภาพใหม่ในโลกการเงิน

SCBX as The “Mothership”

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด มหาชน

SCBX as The Mothership Banner
SCBX as The Mothership Banner

ร่วมเติบโตอย่างยั่งยืนกับยานแม่ SCBX

SCBX เป็นยานแม่ของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน โดยมี ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัดบริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด และบริษัทอื่นๆ มียุทธศาสตร์มุ่งสู่การเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาคที่น่าชื่นชม

ร่วมเติบโตอย่างยั่งยืนกับยานแม่ SCBX

SCBX มุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างมูลค่าจากธุรกิจที่มีอนาคตและศักยภาพสูง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และคุณภาพชีวิตของผู้คนที่ดีขึ้น

Sustainability
At SCBX

SCBX มุ่งมั่นขับเคลื่อนสมดุลทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
พร้อมโอกาสและความเป็นไปได้
ที่เอื้อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
สร้างผลกระทบเชิงบวก
สู่ระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Explore ESG cover image

เมล็ดพันธุ์ดิจิทัล

สร้าง Digital Ecosystem ที่ยั่งยืนพร้อมขีดความสามารถแห่งอนาคต

Explore valuable society cover image

สังคมแห่งโอกาส

สนับสนุน ‘ธุรกิจและคนตัวเล็ก’ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางสังคม

เศรษฐกิจเพื่ออนาคต

เป็นสะพานเชื่อมทุกความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

Explore environment for better life cover image

สภาพภูมิอากาศที่ยั่งยืน

มุ่งมั่นบรรลุการเป็นกลุ่มเทคโนโลยีที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Commitment) ภายในปี 2050

Our Latest
Update

ก้าวทันทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวของ SCBX

01/ 06