ผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงินที่เข้าถึงได้อย่างทั่วถึง

ผลิตภัณฑ์และ
บริการทาง
การเงินที่เข้าถึง
ได้อย่างทั่วถึง

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ มุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเสริมประสิทธิภาพการให้บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยเฉพาะการทำธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบดิจิทัลที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าและทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ทุกวัน ทุกที่ และทุกเวลา ขณะเดียวกัน เพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและลดปัญหาหนี้นอกระบบของประเทศ

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ มุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเสริมประสิทธิภาพการให้บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยเฉพาะการทำธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบดิจิทัลที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าและทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ทุกวัน ทุกที่ และทุกเวลา ขณะเดียวกัน เพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและลดปัญหาหนี้นอกระบบของประเทศ

กลุ่มธุรกิจธนาคาร

มุ่งตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินให้กับคนไทยในทุกระดับ ด้วยการเป็นดิจิทัลแบงก์ที่ส่งมอบประสบการณ์การให้บริการทางการเงินอย่างไร้รอยต่อในทุกช่องทาง พร้อมผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับลูกค้าทุกกลุ่ม

ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการเข้าถึงทางการเงินให้กับลูกค้าบุคคลและผู้ประกอบการขนาดย่อย (sSMEs)
SCB Easy App

แอปพลิเคชันสำหรับให้บริการธุรกรรมทางการเงินแบบครบวงจรบนโทรศัพท์มือถือ ครอบคลุมธุรกรรมพื้นฐาน เช่น ฝาก/ถอน/โอน/ชำระเงิน และธุรกรรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น การขอสินเชื่อ การซื้อประกัน การซื้อกองทุน

โดยมีผู้ใช้มากกว่า

14.2 ล้านคน

พร้อมบริการ SCB Connect เพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างธนาคารและลูกค้าผ่านแอปพลิเคชัน LINE ที่มาพร้อมกับฟังก์ชันต่าง ๆ อาทิ แจ้งเตือนบัญชีเข้า-ออก เตือนเพื่อจ่าย เช็กยอดบัญชี

ธนาคารสาขา

จำนวนกว่า 700 แห่ง

ATMs

จำนวนกว่า 8,880 ตู้

ตัวแทนธนาคาร
(Banking Agent)

บริการฝาก-ถอนเงิน จ่ายบิล ชำระค่าสินค้าและบริการ ตลอดจนบริการยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์

บัญชีออมทรัพย์ออนไลน์

ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีขั้นต่ำในการเปิด
และสามารถดำเนินการได้อย่างสะดวก ผ่านหลากหลายช่องทาง

 • SCB EASY
 • จุดบริการยืนยันตัวตน ณ Banking Agent
 • ตู้ ATM
 • National Digital ID (NDID) ผ่านแอปธนาคารอื่น ๆ
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน

สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้สูงวัยที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป โดยไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี รวมถึงได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี และค่าธรรมเนียมแรกเข้า/ รายปีของบัตรเดบิต

มณี Free Solution – sSME

โซลูชันทางการเงินสำหรับผู้ประกอบการขนาดย่อย

 • ฟรี รับฝากเช็คข้ามเขต
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมทุกธุรกรรมไม่จำกัดและค่าธรรมเนียมรายปี
 • รับดอกเบี้ยจากบัญชีเดินสะพัด สูงสุด 1%

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

กลุ่มคอนซูเมอร์ไฟแนนซ์และ
บริการด้านการเงินดิจิทัล

มุ่งสร้างโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อที่ง่ายและปลอดภัยมากขึ้นสำหรับกลุ่มคนที่ยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงการเงินในระบบ (Underserved Group) ด้วยการนำเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) และ Machine Learning มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงนำข้อมูลทางเลือก (Alternative Data) มาใช้ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถ (Ability) และความเต็มใจ (Willingness) ในการชำระเงินคืนของผู้กู้

ปัจจุบัน เอสซีบี เอกซ์ มีบริษัทย่อย 4 แห่ง ที่ให้บริการสินเชื่อดิจิทัลเพื่อปลดล็อกการเข้าถึงสินเชื่อสำหรับกลุ่ม Underserved

ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลและ
บัตรเครดิต

มีลูกค้า

2 ล้านราย

มีจำนวนบัญชี

3.2 ล้านบัญชี

ณ สิ้นปี 2565

ให้บริการสินเชื่อที่มีทะเบียนเป็น
หลักประกัน ภายใต้แบรนด์ ‘เงินไชโย’

มีลูกค้า

60,000 ราย

มีสาขามากกว่า

1,200 แห่ง

ณ สิ้นปี 2565

ให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ผ่านแอปพลิเคชัน ‘MoneyThunder’

มีผู้ลงทะเบียนใช้งาน

3 ล้านราย

ณ สิ้นปี 2565

ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ผ่านแอปพลิเคชันเงินกู้คู่คนทำมาหากิน ‘ฟินนิกซ์ (FINNIX)’

มีลูกค้า

650,000 ราย

ณ สิ้นปี 2565

Explore
Enriching Life

ทำความรู้จัก สังคมแห่งโอกาส

Explore
Enriching
Life

ทำความรู้จัก สังคมแห่งโอกาส

Explore
Enriching Life

Get to know the Enriching Live

Explore
Enriching
Life

Get to know the Enriching Live

 • การส่งเสริมความสามารถและสุขภาพทางการเงิน

 • ความคิดริเริ่มเพื่อกลุ่มเปราะบาง

 • สนับสนุนผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง

 • สนับสนุนเทคคอมพานี และสตาร์ตอัปที่มีศักยภาพทั่วโลก

 • ส่งเสริมการเรียนรู้และความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม