อยากเข้ามาร่วมงานกับเรา?

อยากเข้ามาร่วมงานกับเรา?

SCBX พร้อมขับเคลื่อนสู่อนาคตด้วยศักยภาพของเทคโนโลยี

และนวัตกรรมจากหลากหลายธุรกิจ

เรามุ่งมั่นสู่การเป็นกลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาค

ที่น่าชื่นชมที่สุดเพื่อสร้างศักยภาพใหม่ในโลกการเงิน

SCBX พร้อมขับเคลื่อน

สู่อนาคตด้วย

ศักยภาพของเทคโนโลยี

และนวัตกรรม

จากหลากหลายธุรกิจ

เรามุ่งมั่นสู่การเป็น

กลุ่มเทคโนโลยีทางการเงิน

ระดับภูมิภาค

ที่น่าชื่นชมที่สุด

เพื่อสร้างศักยภาพใหม่

ในโลกการเงิน

We value:

Growth

เรามุ่งมั่นแสวงหาโอกาสการเติบโตด้วยจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่

Advantaged

เรามีศักยภาพการเติบโตอย่างรวดเร็วจากพื้นฐานลูกค้าที่มั่นคงและชื่อเสียงองค์กรที่แข็งแกร่ง

Synergies

เรามีโครงสร้างการทำงานเพื่อบูรณาการระหว่างบริษัทในกลุ่มขนาดใหญ่

Balanced Growth

เรามอบโอกาสการเติบโตด้วยการลงทุนรูปแบบใหม่ที่สมดุลกับวินัยการลงทุน

Capital Efficiency

เราสามารถบริหารจัดการเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในรูปแบบที่ธนาคารทั่วไปไม่สามารถทำได้

Join our dynamic and
passionate team at SCBX and
be a part of our mission to
redefine the financial
technology landscape.
Join our dynamic and passionate
team at SCBX and be a part of
our mission to redefine the
financial technology landscape.

Life at SCBX

สำรวจวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันซึ่งสนับสนุนการเติบโต
ที่สร้างความแตกต่างในชีวิตของคุณ

ถาม-ตอบทีม SCBX

ไขข้อสงสัยรวบรวมจากคำถามที่พบบ่อย ตอบโดยพนักงาน SCBX

 • Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ แต่อยู่มาจนถึงยุคที่พลิกโฉมเข้าสู่งานเรียงพิมพ์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และยังคงสภาพเดิมไว้อย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลง

  มันได้รับความนิยมมากขึ้นในยุค ค.ศ. 1960 เมื่อแผ่น Letraset วางจำหน่ายโดยมีข้อความบนนั้นเป็น Lorem Ipsum และล่าสุดกว่านั้น คือเมื่อซอฟท์แวร์การทำสื่อสิ่งพิมพ์ (Desktop Publishing) อย่าง Aldus PageMaker ได้รวมเอา Lorem Ipsum เวอร์ชั่นต่างๆ เข้าไว้ในซอฟท์แวร์ด้วย

  เอกสารจำเป็น
  • เนื้อหาจำลองที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์
  • เนื้อหาจำลองที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์
  • เนื้อหาจำลองที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์
  • เนื้อหาจำลองที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์
  • เนื้อหาจำลองที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์
  • เนื้อหาจำลองที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์
 • Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ แต่อยู่มาจนถึงยุคที่พลิกโฉมเข้าสู่งานเรียงพิมพ์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และยังคงสภาพเดิมไว้อย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลง

  มันได้รับความนิยมมากขึ้นในยุค ค.ศ. 1960 เมื่อแผ่น Letraset วางจำหน่ายโดยมีข้อความบนนั้นเป็น Lorem Ipsum และล่าสุดกว่านั้น คือเมื่อซอฟท์แวร์การทำสื่อสิ่งพิมพ์ (Desktop Publishing) อย่าง Aldus PageMaker ได้รวมเอา Lorem Ipsum เวอร์ชั่นต่างๆ เข้าไว้ในซอฟท์แวร์ด้วย

  เอกสารจำเป็น
  • เนื้อหาจำลองที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์
  • เนื้อหาจำลองที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์
  • เนื้อหาจำลองที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์
  • เนื้อหาจำลองที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์
  • เนื้อหาจำลองที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์
  • เนื้อหาจำลองที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์
 • Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ แต่อยู่มาจนถึงยุคที่พลิกโฉมเข้าสู่งานเรียงพิมพ์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และยังคงสภาพเดิมไว้อย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลง

  มันได้รับความนิยมมากขึ้นในยุค ค.ศ. 1960 เมื่อแผ่น Letraset วางจำหน่ายโดยมีข้อความบนนั้นเป็น Lorem Ipsum และล่าสุดกว่านั้น คือเมื่อซอฟท์แวร์การทำสื่อสิ่งพิมพ์ (Desktop Publishing) อย่าง Aldus PageMaker ได้รวมเอา Lorem Ipsum เวอร์ชั่นต่างๆ เข้าไว้ในซอฟท์แวร์ด้วย

  เอกสารจำเป็น
  • เนื้อหาจำลองที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์
  • เนื้อหาจำลองที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์
  • เนื้อหาจำลองที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์
  • เนื้อหาจำลองที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์
  • เนื้อหาจำลองที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์
  • เนื้อหาจำลองที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์