นักลงทุนสัมพันธ์

ถ้าการเริ่มต้นเดินทางต้องใช้ความกล้าหาญ
การยืนหยัดบนเส้นทางนั้นต้องใช้ความพยายาม

ถ้าการเริ่มต้นเดินทาง
ต้องใช้ความกล้าหาญ
การยืนหยัดบนเส้น
ทางนั้นต้องใช้ความพยายาม

SCBX มุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างมูลค่าจากธุรกิจที่มีอนาคตและศักยภาพสูง
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และคุณภาพชีวิตของผู้คนที่ดีขึ้น

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

อัปเดตนักลงทุน

11

สิงหาคม 2565

จดหมายนำส่งงบการเงินหลังสอบทาน ไตรมาสที่ 2/2565

21

กรกฎาคม 2565

จดหมายนำส่งงบการเงินก่อนสอบทาน

21

กรกฎาคม 2565

แจ้งเป้าหมายทางการเงินของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จํากัด (มหาชน) ปี 2565

11

กรกฎาคม 2565

ชี้แจงเรื่องข่าวเกี่ยวกับ บลจ. ไทยพาณิชย์ (ชี้แจงเพิ่มเติม)

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2564

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จํากัด (มหาชน)

ที่ตั้ง ชั้น 19 โซน B อาคาร SCB Park Plaza 9 ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล investor.relations@scb.co.th