มีวิธีการดังนี้ เปิดแอป SCB EASY กด “จ่ายบิล” กด “ไปยัง” เลือก “บิล” หรือ “สแกนบิล” ใส่เลขที่อ้างอิง (เลขที่อ้างอิง1 / เลขที่อ้างอิง 2) ใส่จำนวนเงิน ตรวจสอบความถูกต้อง กดปุ่ม “ยืนยัน” เพียงแค่นี้ก็จ่ายบิลได้อย่างรวดเร็วสะดวกมากๆ