สามารถขอใช้บริการแม่มณีได้ 2 ช่องทาง คือ

  1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแม่มณี
    • ระบบ iOS สามารถดาวน์โหลดผ่าน App store
    • ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดผ่าน Google play
  2. ขอใช้บริการและลงทะเบียนใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY
    โดยสามารถติดต่อสาขาที่สะดวกเพื่อขอคำแนะนำ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ SCB Merchant Call Center โทร. 02-777-7444 ทุกวัน เวลา 07:30 – 24:00 น.