ผนึกกำลังพันธมิตรทางธุรกิจและภาคีเครือข่าย

ไม่มีประเทศ องค์กร หรือคนหนึ่งคนใดสามารถแก้ไขวิกฤตโลกร้อน หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เพียงลำพัง กลุ่ม SCBX จึงผนึกกำลังพันธมิตรทางธุรกิจและภาคีเครือข่าย ตลอดจนแสวงหาโอกาสการลงทุนในบริษัทและกองทุนที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก เพื่อร่วมสร้าง ecosystem ที่พร้อมส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าและสังคม รวมถึงขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ​

การขับเคลื่อนและการพัฒนาที่ยั่งยืน

Robinhood EV

กลุ่ม SCBX โดยบริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด ผู้พัฒนาและให้บริการ “โรบินฮู้ด” แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี จับมือสองพันธมิตร ETRAN และ H SEM ผู้ให้บริการรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสัญชาติไทย ดำเนินโครงการ “Robinhood EV Bike” ซึ่งเป็นครั้งแรกของธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรีเมืองไทยที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถเช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารายวันเพียงวันละ 120 บาท สำหรับส่งอาหารผ่านแพลตฟอร์มโรบินฮู้ด เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนไทย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ​

บริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจาก 600 คันในปัจจุบัน เป็น 5,000 คัน และ EV Charging Stations จาก 30 สถานีในปัจจุบัน เป็น 120 สถานีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อีกทั้งเตรียมสร้าง ecosystem ธุรกิจรถ EV เพื่อรองรับแนวโน้มการเติบโตของตลาด EV ที่จะมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ net zero ด้วย ​

กิจกรรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว

1 ต้นเพื่อโลก 1 ต้นเพื่อเรา

กลุ่ม SCBX โดยธนาคารไทยพาณิชย์จัดกิจกรรม “1 ต้นเพื่อโลก 1 ต้นเพื่อเรา” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้นตามนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยธนาคารมีเป้าหมายที่จะปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ครบ 100,000 ต้น ภายในระยะเวลา 4 ปี​

SCB ชวนกัน ปั่น ไป ปลูก

กลุ่ม SCBX โดยธนาคารไทยพาณิชย์จัดกิจกรรม “SCB ชวนกัน ปั่น ไป ปลูก” ภายใต้โครงการ Our Khung Bangkachao ซึ่งมุ่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ “คุ้งบางกะเจ้า” แหล่งผลิตออกซิเจนที่สำคัญที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ปอดกลางเมืองที่ดีที่สุดในเอเชีย” โดยธนาคารได้ร่วมสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตำบลบางกอบัว รวมกว่า 12 ไร่ ซึ่งพนักงานจิตอาสาและชุมชนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวรวมแล้วกว่า 1,000 ต้น ​​

Related
Content

เนื้อหาใกล้เคียงที่คุณอาจสนใจ

01/ 06
  • บริหารจัดการฟุตพริ้นท์ ขององค์กร

    Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Aliquid laudantium, est dolorem ipsam rem sunt cupiditate fugiat veniam officiis ut possimus impedit vel quidem ratione atque sit explicabo amet neque?

  • สนับสนุนทางการเงินเพื่อ การเปลี่ยนแปลง​

    Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Aliquid laudantium, est dolorem ipsam rem sunt cupiditate fugiat veniam officiis ut possimus impedit vel quidem ratione atque sit explicabo amet neque?