SCBX คว้า 4 รางวัลความเป็นเลิศระดับภูมิภาคเอเชีย จากเวที 13th Asian Excellence Awards 2023

: SCBX คว้า 4 รางวัลความเป็นเลิศระดับภูมิภาคเอเชีย จากเวที 13th Asian Excellence Awards 2023
: SCBX คว้า 4 รางวัลความเป็นเลิศระดับภูมิภาคเอเชีย จากเวที 13th Asian Excellence Awards 2023

SCBX คว้า 4 รางวัลความเป็นเลิศระดับภูมิภาคเอเชีย จากเวที 13th Asian Excellence Awards 2023

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX ประกาศความสำเร็จคว้า 4 รางวัลความเป็นเลิศระดับภูมิภาคเอเชีย ตอกย้ำบทบาทกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีการเงินชั้นนำระดับสากล

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX ประกาศความสำเร็จคว้า 4 รางวัลความเป็นเลิศระดับภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CEO), รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CFO), รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Professional) และรางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Company) จากเวที Asian Excellence Awards ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566 จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia ภายใต้แนวคิด “Asia : Leading the Way”

เพื่อเชิดชูองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านความเป็นผู้นำ และนำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าสู่ เส้นทางแห่งความสำเร็จในภูมิภาคเอเชีย รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรของกลุ่ม SCBX ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ยานแม่” เพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว พร้อมนำพากลุ่ม SCBX ก้าวสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีการเงินชั้นนำในระดับภูมิภาค

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX กล่าวว่า

“เป้าหมายสำคัญของ SCBX คือ การนำพาองค์กรสู่การเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำในระดับภูมิภาคที่น่าชื่นชม ซึ่งการจะเป็นบริษัทเทคโนโลยีได้นั้นนอกเหนือจากการพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจแล้ว

จะต้องให้ความสำคัญกับการวางโครงสร้างและนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม SCBX เพื่อให้สามารถกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในฐานะผู้นำที่มีการดำเนินธุรกิจอันโดดเด่น ภายใต้กรอบความรับผิดชอบทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล ด้วยกระบวนการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงด้านการเงินที่รอบคอบและโปร่งใส

คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้กลุ่ม SCBX สามารถสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน มีความสามารถในการปรับตัวและเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำ ท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึ้นทั่วโลกในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และภาวะโลกร้อน”

4 รางวัลยอดเยี่ยมระดับภูมิภาคเอเชียประจำปี 2566 ที่กลุ่ม SCBX ได้รับประกอบไปด้วย

  • รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CEO) มอบให้แก่ นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  • รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CFO) มอบให้แก่ นายมาณพ เสงี่ยมบุตร Chief Financial Officer
  • รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Professional) มอบให้แก่ นางสาวนันทนา ทวีรัตนศิลป์ Head of IR and Capital Market
  • รางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Company)

เวที Asian Excellence Awards ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “Asia : Leading the Way” จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia สื่อชั้นนำของฮ่องกงและเอเชียที่มุ่งเสนอประเด็นด้านเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นงานประกาศรางวัลที่ยกย่องความสำเร็จขององค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นเลิศจากหลากหลายอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชีย

ซึ่งถูกตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญระดับสูง รวมถึงเป็นเวทีที่เชื่อมโยงนักธุรกิจและผู้บริหารจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจร่วมกัน

ทันเหตุการณ์ไปกับข่าวที่น่าสนใจ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจของเรา

Our interested news more

Up to date with our interested news