กรณีลูกค้าโอนเงินผิด ธนาคารจะไม่สามารถโอนเงินกลับให้ได้ เนื่องจากธนาคารไม่มีสิทธิ์โอนเงินของลูกค้าท่านใดก็ตามออกไปโดยพลการ แต่สิ่งที่ธนาคารสามารถช่วยได้คือ การเป็นตัวกลางช่วยประสานงานกับปลายทางที่ลูกค้าโอนเงินผิดให้ โดยเอกสารที่ผู้โอนเงินผิดต้องเตรียม มีดังนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน (เฉพาะด้านหน้า พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
  2. สลิปการโอน/ใบบันทึกรายการ (ถ้ามี) หรือภาพถ่ายหน้าจอที่เห็นข้อความแจ้งผลการโอนเงิน
  3. หลังจากนั้นให้ติดต่อสาขาธนาคารหรือส่งเอกสารมาที่ Email:dcu@scb.co.th, และติดต่อแจ้งยืนยันเอกสารที่ 02-777-ุ6788

ดูรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนได้ที่ https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/tips-for-you/wrong-tranfer-how-to.html