Tokenization ในโลก Blockchain คืออะไร?

: Tokenization ในโลก Blockchain คืออะไร?
: Tokenization ในโลก Blockchain คืออะไร?

Tokenization ในโลก Blockchain คืออะไร?

Tokenization เป็นหนึ่งใน Solution สำคัญจากการมาของเทคโนโลยี Blockchain และเป็นกระบวนที่คาดว่าจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงสังคมให้เห็นภาพและมีความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับด้านวัตถุและเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น

Tokenization มีบทบาทสำคัญและได้รับความนิยมมากในไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้โดยเฉพาะในแวดวงธุรกิจ ซึ่งบริษัทต่างๆ มีการเลือกใช้ Tokenization ในธุรกิจกันมากขึ้น เนื่องจากเป็น Solution ที่ช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆ สำหรับเทรนด์ของตลาดที่เกิดขึ้นใหม่ ไปจนถึงการลงทุนใน Tokenization ที่ไม่เพียงแต่จะเพิ่มกระแสเงินสดให้กับธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นวิธีที่ช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการต่างๆ ด้วยระบบอัตโนมัติ ไปจนถึงการได้มาซึ่งสินทรัพย์ใหม่

Tokenization คืออะไร ?

Tokenization คือการแปลงหรือทำให้สินทรัพย์ต่างๆ อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เป็นกระบวนการที่สินทรัพย์ถูกแปลงเป็น ‘โทเคน (Token)’ ที่สามารถย้าย จัดเก็บ หรือบันทึกบน Blockchain ได้ หรือให้เข้าใจง่ายขึ้น Tokenization เป็นการแปลงมูลค่าของวัตถุ เช่น ภาพวาด หรือ Carbon Credit ไปเป็นโทเคนที่สามารถถ่ายโอนและจัดการบนระบบ Blockchain หรือการแปลงสิทธิ์การเป็นเจ้าของสินทรัพย์ให้เป็นโทเคนดิจิทัลบน Blockchain ที่แต่ละโทเคนจะมีมูลค่าเป็นของตัวเอง

ยกตัวอย่างเช่น Bitcoin ที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นการ Tokenization พลังการประมวลผล (Computing Power) และสิ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน โดย Blockchain เป็นแพลตฟอร์มหรือระบบที่มีโครงสร้างให้มีการซื้อขายสิ่งต่างๆ ที่ซื้อขายกันได้ยาก อย่างเช่น การแลกเปลี่ยนพลังการประมวลผลหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าดังกล่าว ที่หากไม่ใช้กระบวนการ Tokenization ก็จะทำได้ยาก รวมถึงยังให้ประโยชน์ในแง่ของความเร็ว ความโปร่งใส และความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

หรือยกตัวอย่างในรูปแบบที่ง่ายที่สุด คือโทเคนที่ได้ถ่ายโอนมูลค่าของเงินแบบดั้งเดิมไปยังเครือข่าย Blockchain โดยที่โทเคนดิจิทัลนั้นเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ช่วยให้สามารถซื้อขาย จัดเก็บ และโอนมูลค่าภายในโลกดิจิทัลได้

ทำไม Tokenization ถึงมีประโยชน์กับกิจกรรมสินทรัพย์ต่างๆ

ในโลกของเราเต็มไปด้วยสินทรัพย์ที่ส่วนใหญ่ยากที่จะแบ่งย่อยและโอนย้าย ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายแลกเปลี่ยนด้วยการใช้เอกสารแทนสินทรัพย์เหล่านั้น อย่างไรก็ตาม เอกสารต่างๆ เกี่ยวข้องกับข้อตกลงทางกฎหมายจำนวนมากซึ่งมีความยุ่งยาก โอนได้ยาก และอาจติดตามได้ยาก ดังนั้น ‘Tokenization’ ทำให้กระบวนการทั้งหมดเหล่านี้ง่ายขึ้นด้วยการเชื่อมโยงสินทรัพย์เหล่านี้กับโทเคน

ตัวอย่างสินทรัพย์ที่มีไม่มีวัตถุทางกายภาพอยู่จริงและอยู่ภายใต้การดำเนินการตามกฎหมายเท่านั้น ซึ่งกระบวนการ Tokenization ช่วยให้ทำกิจกรรมง่ายขึ้น เช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา และคาร์บอนเครดิต เป็นต้น โดยความท้าทายในการทำให้สินทรัพย์เหล่านี้เป็นโทเคนต้องแน่ใจว่ารูปแบบการโอนสินทรัพย์ของระบบ Blockchain นั้นตรงกับรูปแบบการถ่ายโอนในโลกแห่งความเป็นจริง อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์เหล่านี้ง่ายต่อการทำให้เป็นโทเคนเนื่องจากไม่มีข้อกังวลด้านการจัดเก็บและการจัดส่ง แต่ยังมีความแตกต่างเกี่ยวกับด้านอาณาเขตที่อาจทำให้การโอนทำได้ยาก

อะไรที่สามารถ Tokenized ได้บ้าง

Tokenization สามารถนำไปใช้ได้กับหลายอย่างมาก เช่น อสังหาริมทรัพย์ หุ้นในบริษัท รองเท้า หรือแม้กระทั่งโทเคนส่วนบุคคลที่แทนตัวตนของเจ้าของโทเคน มีตัวอย่างที่นิยมใช้ ได้แก่

 • Personal Tokenization: แต่ละคนสามารถออกโทเคนเสมือน (Virtual Tokens) ของตนเองได้และรับการชำระเงินเป็นการแลกเปลี่ยนสำหรับบริการต่างๆ ดังนั้น ผู้คนสามารถแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญผ่านโทเคนเสมือนของตนได้ ซึ่งคาดการณ์กันว่ามูลค่าในอนาคตของโทเคนชนิดนี้อาจถูกกำหนดโดยฐานะทางสังคม ความรู้ และความมั่งคั่งของบุคคลผู้เป็นเจ้าของโทเคน ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการออกโทเคนของผู้มีชื่อเสียงและนักกีฬาเป็นครั้งแรก และยังมีผู้ประกอบการและ Influencers ที่สนใจที่จะเปิดตัวโทเคนเสมือนของตนเองเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
 • Tokenization กับอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สิน: สิทธิ์การเป็นเจ้าของทรัพย์สินในหนึ่งสิทธิ์ สามารถเปลี่ยนเป็นโทเคนได้นับล้านที่ออกมาในรูปของที่ดินทั้งหมด (เช่น อยู่ในหน่วยตารางเมตร) หรืออีกตัวอย่างหนึ่งคือศูนย์การค้าที่ผู้คนหลายร้อยคนสามารถเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของทรัพย์สินได้ และสามารถให้ผลกำไรกับผู้ถือโทเคนได้โดยอัตโนมัติและโปร่งใส อย่างเช่นการทำกิจกรรมผ่านแพลตฟอร์มที่ใช้ Smart Contracts และที่สำคัญระบบโทเคนจะกำจัดขั้นตอนที่ซับซ้อนจำนวนมากและช่วยในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรต่างๆ เช่น ประวัติความเป็นเจ้าของ

ประเภทของ Token

 • STO (Security Token Offering) เป็นประเภทที่เหมาะกับการระดมทุน เมื่อบริษัทหลายแห่ง อาจพบว่าเป็นการยากที่จะระดมทุนสำหรับการเปิดตัวหรือพัฒนา ดังนั้นการออกโทเคนของตนเองช่วยให้สามารถควบคุมกระแสของเงินที่เข้าและออกได้ดียิ่งขึ้น
 • ICO (Initial Coin Offering) ปัจจุบันธุรกิจต่างๆ สามารถระดมทุนผ่าน ICO ได้แล้ว ตรงกันข้ามกับช่องทางการหาทุนแบบเดิมๆ เช่น การเสนอขายหุ้น (IPO) เพราะปัจจุบันบริษัทสามารถออกโทเคนเพื่อเสนอให้นักลงทุนซื้อด้วยสกุลเงินดิจิทัลได้
 • Utility Tokens มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมูลค่าของการร่วมทุนที่ได้สร้างขึ้น โดยสามารถใช้โทเคนนี้เพื่อชำระค่าบริการต่างๆ ซื้อสินค้า หรือมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของโปรเจกต์โดยการเข้าร่วมในการลงคะแนนและสำรวจ ยิ่งโทเคนมีประโยชน์มากมูลค่าก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น รวมถึงหากศักยภาพในการพัฒนาโครงการมีมากก็จะยิ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมซื้อโทเคนมากโดยคาดหวังถึงกำไรที่อาจกลับมาในอนาคต นอกจากนี้ นักลงทุนอาจได้รับผลประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ส่วนลดสำหรับบริการต่างๆ ของบริษัท บัตรกำนัล โฆษณาได้ฟรี หรือแม้กระทั่งได้มีส่วนร่วมในการกระจายรายได้จากการร่วมทุน

ข้อดีของ Tokenization

กระบวนการ Tokenization มีข้อดีหลายประการที่พบได้ชัดเจน ได้แก่:

 • ช่วยให้นำสิ่งต่างๆ ในโลกความเป็นจริงมาสู่โลกดิจิทัลได้บน Blockchain
 • ช่วยเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของแต่ละวัตถุหรือสินทรัพย์ที่ผ่านการแปลงเป็นโทเคนได้อย่างแท้จริง
 • ช่วยเพิ่มความโปร่งใสและเติมเต็มด้านความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
 • สร้างระบบที่สามารถตรวจสอบได้อย่างสมบูรณ์หรือแยกแยะได้ง่ายดาย รวมถึงอำนวยความสะดวกอื่นๆ
 • เป็นการเปิดประตูสู่โลกใหม่ในส่วนโครงสร้างของการทำงานและความปลอดภัยในทุกพื้นที่
 • ช่วยลดคนกลางและลดต้นทุนการดำเนินการ
 • เป็นการกระจายอำนาจกระบวนการภายในของระบบโทเคน ซึ่งช่วยในเรื่องการควบคุม ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยที่มากขึ้น

อนาคตของ Tokenization ที่มาถึงแล้ว?

ปฏิเสธไม่ได้ว่า Tokenization เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้นและมีศักยภาพที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ มีหลายบริษัทที่กำลังพยายามพัฒนามากมาย ตัวอย่างเช่น บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด (Token X) บริษัทในเครือเอสซีบี เท็นเอกซ์ (SCB 10X) ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX) ที่เตรียมให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจโทเคนดิจิทัลเต็มรูปแบบ โดยล่าสุด Token X ได้รับความเห็นชอบในการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) จากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อย

Token X ตั้งเป้าเป็นองค์กรชั้นนำในอาเซียนด้าน Digital Asset Tokenization ภายในปี 2025 โดยเตรียมร่วมมือกับลูกค้าองค์กรชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ เพื่อต่อยอดสร้างการเติบโตรูปแบบใหม่ผ่านการทำ ‘Tokenization’ รายละเอียดเพิ่มเติม www.tokenx.finance หรือ www.facebook.com/tokenx.th

ทันเหตุการณ์ไปกับข่าวที่น่าสนใจ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจของเรา

Our interested news more

Up to date with our interested news