ค้นหาใน SCBX

แนะนำในเว็บไซต์ SCBX

สภาพภูมิอากาศที่ยั่งยืน

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ มุ่งมั่นบรรลุการเป็นกลุ่มเทคโนโลยีที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Commitment) ภายในปี 2050

By |2023-11-16T17:49:22+07:0015/07/2023|SCBX Sustainability|0 Comments

รากฐานความยั่งยืนที่แข็งแรง

การกำกับดูแลกิจการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ตลอดจนการบริหารทรัพยากรบุคคล และการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานสำคัญสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

By |2023-11-19T10:43:11+07:0015/07/2023|SCBX Sustainability|0 Comments

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

SCBX พร้อมขับเคลื่อนสู่อนาคตด้วยศักยภาพของเทคโนโลยี และนวัตกรรมจากหลากหลายธุรกิจ เรามุ่งมั่นสู่การเป็นกลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาคที่น่าชื่นชมที่สุดเพื่อสร้างศักยภาพใหม่ในโลกการเงิน

By |2023-10-27T17:47:05+07:0015/07/2023|SCBX Sustainability|0 Comments

รายงานและการเปิดเผยข้อมูล

SCBX พร้อมขับเคลื่อนสู่อนาคตด้วยศักยภาพของเทคโนโลยี และนวัตกรรมจากหลากหลายธุรกิจ เรามุ่งมั่นสู่การเป็นกลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาคที่น่าชื่นชมที่สุดเพื่อสร้างศักยภาพใหม่ในโลกการเงิน

By |2023-10-17T08:52:07+07:0015/07/2023|SCBX Sustainability|0 Comments
Go to Top