แสดงผลลัพธ์ 1-10 จาก 2 ผลลัพธ์ของ

แสดง 2 ผลลัพธ์ของ

‘ESG’

ธุรกิจนวัตกรรมเพื่อลดวิกฤติ
สภาพภูมิอากาศ

Build a new growth engine by providing climate tech

 • เรื่อง

  ผลิตภัณฑ์และบริการทาง การเงินสีเขียว/ ESG

  กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ โดยธนาคารไทยพาณิชย์ มุ่งมั่นนำเสนอโซลูชั่นทางการเงินที่ยั่งยืนในหลากหลายรูปแบบและครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า เพื่อผลักดันการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ตลอดจนสนับสนุนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) ของประเทศไทย

  2,990

  18/07/2023

  18/07/2023
  2,990
 • หน้า

  ESG Main Page

  7,065

  05/05/2023

  05/05/2023
  7,065