SCBX ติดอันดับ 18 จาก 50 บริษัทในประเทศไทย ที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วย

: SCBX ติดอันดับ 18 จาก 50 บริษัทในประเทศไทย ที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วย

SCBX ติดอันดับ 18 จาก 50 บริษัทในประเทศไทย ที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วย

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดให้อยู่ในลำดับที่ 18 ที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วย จากการจัดลำดับ 50 บริษัทชั้นนำในประเทศไทย ซึ่งสำรวจโดย WorkVenture

หัวข้อในหน้านี้

การได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งใน 50 บริษัทชั้นนำ ถือเป็นบทพิสูจน์ถึงความทุ่มเทและแรงผลักดันของทีม SCBX อย่างแท้จริง ขอขอบคุณพนักงานและผู้บริหารทุกคนซึ่งเป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จครั้งนี้ และขอขอบคุณ WorkVenture สำหรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

พวกเราทุกคนจะร่วมกันสานต่อภารกิจในการยกระดับ SCBX สู่การเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำที่น่าชื่นชมที่สุดในระดับภูมิภาค เรายังเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังในการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับลูกค้าและสังคมอย่างยั่งยืน

Related content

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

Related content

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ