DataX ตอกย้ำศักยภาพบุคลากรด้าน AI และ LLMs คว้า 2 รางวัลระดับโลกจาก “NeurIPS 2023 Challenge”

: DataX ตอกย้ำศักยภาพบุคลากรด้าน AI และ LLMs คว้า 2 รางวัลระดับโลกจาก “NeurIPS 2023 Challenge”

DataX ตอกย้ำศักยภาพบุคลากรด้าน AI และ LLMs คว้า 2 รางวัลระดับโลกจาก “NeurIPS 2023 Challenge”

DataX นำทีมพนักงานโชว์ฝีมือระดับโลก จนสามารถคว้า 2 รางวัลจากงาน “NeurIPS 2023 Challenge”

หัวข้อในหน้านี้

บริษัท เอสซีบี เดต้า เอกซ์ จำกัด หรือ DataX ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันผ่านการใช้ประโยชน์จาก data science เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ LLMs (Large Language Models) ภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX Group) ล่าสุด ตอกย้ำศักยภาพบุคลากรขององค์กรด้าน Data Science และ Generative AI นำทีมพนักงานโชว์ฝีมือระดับโลก จนสามารถคว้า 2 รางวัลจากงาน “NeurIPS 2023 Challenge”

จัดโดย AI at Meta และ Microsoft Research ณ กรุงนิวออร์ลีน ประเทศสหรัฐอเมริกา เวทีที่มุ่งเน้นให้เกิดการเข้าถึงโมเดลภาษา (Large Language Models (LLMs)) ที่ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและนำไปใช้งานได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมทั้งหมดกว่า 75 ทีม รวม 187 คน จากทั่วโลก และถูกตัดสินอย่างเข้มข้นจากคณะกรรมการผู้คร่ำหวอดในแวดวง AI ตลอดระยะเวลา 4 เดือนของการแข่งขัน

โดยตัวแทนจาก DataX นำโดย นายปาวัน ราชปุต Senior Data Scientist หนึ่งในสมาชิกของทีม Upaya สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ภายใต้โจทย์การแข่งขันการปรับแต่ง open-source LLM บน GPU เดียว (RTX 4090 หรือ A100 40GB) นอกจากนี้ยังมี นายณัฎฐ์ ชูกำแพง Senior Data Scientist และ ดร.ภคภูมิ สารพัฒน์ Senior Data Scientist จากทีม lingjoor สามารถคว้ารางวัลที่ 4 ได้ด้วยเช่นกัน

สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพด้านบุคลากรขององค์กรที่เต็มไปด้วยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน AI และ Machine Learning สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่ม SCBX ในการมุ่งมั่นนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้วางรากฐานและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่ม SCBX ในระยะยาว เพื่อมุ่งสู่การเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำระดับภูมิภาค

Related content

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

Related content

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ