แสดงผลลัพธ์ 1-10 จาก 2 ผลลัพธ์ของ

แสดง 2 ผลลัพธ์ของ

‘Fintech’

ธุรกิจนวัตกรรมเพื่อลดวิกฤติ
สภาพภูมิอากาศ

Build a new growth engine by providing climate tech

 • Responsible AI HackFest featured image

  เรื่อง

  SCBX จับมือไมโครซอฟท์ ประเทศไทย เปิดเวทีการแข่งขัน “Responsible AI HackFest” ภายใต้แนวคิด “Responsible AI for Fintech and Thai Business”

  SCBX จับมือไมโครซอฟท์ ประเทศไทย เปิดเวทีการแข่งขัน “Responsible AI HackFest” ภายใต้แนวคิด “Responsible AI for Fintech and Thai Business”

  320

  04/12/2023

  04/12/2023
  320
 • เรื่อง

  SCBX ประกาศความร่วมมือกับ Stanford HAI สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านงานวิจัยระดับโลกมุ่งขับเคลื่อนนวัตกรรมด้าน AI และ Fintech

  SCBX ประกาศความร่วมมือกับ Stanford HAI สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านงานวิจัยระดับโลกมุ่งขับเคลื่อนนวัตกรรมด้าน AI และ Fintech

  329

  17/04/2023

  17/04/2023
  329